Kurbanactie 2013

Islamic Relief Kurban

Jaarlijks organiseert Islamic Relief de Kurbanactie om de allerarmsten een mooie Offerfeest/ Eid-ul-Adha te bezorgen. Vanuit het Islamic Relief reservefonds, worden wereldwijd duizenden offerdieren van tevoren- en voordelig ingekocht. Tijdens Eid-ul-Adha en de drie daaropvolgende voorgeschreven dagen worden de offerdieren geslacht, waarna het Kurbanvlees wordt verdeeld onder de arme mensen. Zo beleven deze mensen echt het gevoel van Eid-ul-Adha!

Het ontstaan van de Kurbanactie

Islamic Relief is in 1986 gestart met het uitdelen van Kurbanvlees aan arme mensen. In dat jaar werden 670 kurbans verdeeld onder arme mensen. Tegenwoordig deelt Islamic Relief honderdduizenden offerdieren en bereikt zij daarmee meer dan twee miljoen arme mensen wereldwijd! Islamic Relief probeert zoveel mogelijk arme mensen te bereiken. U kunt hierbij denken aan weduwen, weeskinderen, gehandicapten, oorlogsslachtoffers, vluchtelingen, bejaarden, maar ook mensen die getroffen zijn door (natuur)rampen. De Islamic Relief veldkantoren zorgen ervoor dat het Kurbanvlees bij de mensen terecht komt die het hardst nodig hebben.

Werkwijze

De Kurbanactie is een grootschalig project waaraan alle fondswervende kantoren wereldwijd aan deelnemen. Islamic Relief medewerkers kopen jaarlijks duizenden offerdieren in. Zij kennen de marktprijzen, de veehouders en hebben goede contacten met de lokale autoriteiten en hulporganisaties. Zij kopen ook ruim van tevoren in bij lokaal in zodat ook de plaatselijke economie hiervan profiteert. Jaarlijks worden er door de fondswervende kantoren een prognose gemaakt van het aantal in te kopen offerdieren voor het aankomende jaar. Islamic Relief tracht ieder jaar meer arme mensen te bereiken.

Kurban 2012 video's:

Palestina

Mali

Somaliƫ

Egypte

Sri Lanka