Offerfeest 2015! Vanaf €55,-

Kurbanactie 2015!
Jaarlijks organiseert Islamic Relief de Kurbanactie om de allerarmsten - die geen of te weinig geld hebben om een offerdier te kopen - een mooi Offerfeest te bezorgen. Tijdens Eid-ul-Adha en de drie daaropvolgende voorgeschreven dagen worden de offerdieren geslacht, waarna het kurbanvlees wordt verdeeld onder de begunstigden.

    

Kurbanprijslijst 2015:

Groep A (India en Sri Lanka)
€55,-

Groep B (Malawi, Niger en Tsjaad)
€60,-

Groep C (Mali en Zimbabwe)
€80,-

Groep D (Kenia, Ethiopië, Bangladesh, Myanmar en Soedan)
€90,-

Groep E (Somalië. Pakistan, Tsjetsjenië en Albanië)
€130,-

Overige landen:
Afghanistan           €160,-
Indonesië               €160,-
Marokko                 €160,-
Kosovo                    €180,-
Libanon                  €180,-
Bosnië                     €180,-
Syrië                       €200,-
Jemen                     €215,-
China                      €245,-
Irak                         €305,-
Palestina (Gaza)    €310,-

Let op! Indien u via Ideal betaalt, bel ons dan op via 020- 616 00 22 om de aantallen door te geven. Klik hier voor direct doneren!

Het onstaan van de Kurbanactie
In 1986 startte Islamic Relief met een kleinschalig Kurbanproject, de Kurbanactie. Destijds werden er 670 kurbans uitgevoerd. Tegenwoordig voert Islamic Relief honderdduizenden offers uit in vrijwel alle werelddelen. Daarmee bereiken wij meer dan 2 miljoen kansarme mensen wereldwijd! Daarbij kunt u denken aan kwetsbare weduwen, vluchtelingen, weeskinderen, gehandicapten en oorlogsslachtoffers. Islamic Relief zorgt ervoor dat het Kurbanvlees bij de mensen terecht komt die het hardst nodig hebben.  

 

Waarom is de prijs van een Kurban laag?
De offerdieren, kopen wij ruim van te voren in tegen gunstige prijzen bij lokale veehouders. Daarbij werken wij kostenbesparend en kopen wij groot in. Islamic Relief koopt gezonde offerdieren in en lokale veehouders verzorgen de offerdieren tot aan het Offerfeest. De kurban prijzen worden bepaald aan de hand van lokale marktprijzen van vee in het desbetreffende land. Ook logistiek en de veiligheidsituatie van regio’s en landen spelen een rol in de bepaling van de kurbanprijs per land.

Wanneer worden de kurban vleespakketten uitgedeeld?
De behoeftige mensen krijgen tijdens Eid-ul-Adha en de drie daaropvolgende voorgeschreven dagen een kurban vleespakket. Een vleespakket bevat 5-6 kg vers kurbanvlees. In sommige gevallen (oorlogsgebieden of gebieden die moeilijk begaanbaar zijn) krijgen de mensen ingeblikt kurbanvlees. Gezinnen met meer kinderen of inwonende familieleden krijgen meer vlees.

Worden kurbans op eigen naam uitgevoerd?
Nee, een kurban/offer wordt niet op naam uitgevoerd. Het gaat immers om de intentie van het doen van een offer. “Het vlees noch het bloed ervan zal Allah bereiken, maar de godvrezendheid van jullie bereikt Hem.” -Koran 22:37 

Kan ik met een donatie van minder dan € 55,- meedoen aan de Kurbanactie?
Ja, dat is uiteraard mogelijk! Doneer dan aan het Algemeen Kurbanfonds en vul het gewenste donatiebedrag in.